О ШКОЛИ

Пратећи услове у друштву, препознали смо потребу за још једном високошколском установом у Србији која ће школовати дипломиране и мастер социјалне раднике, психологе, окупационе терапеуте и логопеде.

Звезда водиља нам је била да утемељимо високошколску установу која је јединствена на овим просторима по томе што ће школовати заиста недостајући кадар у пољу друштвено-хуманистичких наука, а у областима политичких наука (социјалне политике и социјалног рада), специјалне едукације и рехабилитације (логопедије и окупационе терапије) и психолошке делатност. Ово, наравно, није детерминисано подручје образовања, тако да ћемо поред унапређења акредитованих студијских програма у будућности акредитовати и остале који ће образовати кадар који ће се професионално бавити, како помоћи оним члановима друштва који имају животне тешкоће или нису способни да сами остваре квалитетне услове живота.

ПОСЕТИТЕ САЈТ ШКОЛЕ
Висока школа социјалног рада ради у интересу студената и друштвене заједнице са основним задатком да образује високо компетентне академске стручњаке у области социјалног рада и социјалне политике, те у области специјалне едукације и рехабилитације како би дипломирани студенти успешно применили начуна и стручна знања у радној пракси и на тај начин развијали професионалну каријеру.
ВИЗИЈА НАШЕ ШКОЛЕ

Наставни процес се изводи тако да афирмише личну иницијативу и подстиче дијалог и размену идеја, мишљења и ставова међу студентима и наставницима. Стварање креативног, академског и подстицајног амбијента један је од основних задатака наставног процеса, а афирмација и продуктивност студената у настави сматра се и циљем и средством за даљи развој и усавршавање.

Током припреме за оснивање Високе школе сагледано је стање у високом образовању Србије и шири друштвени аспекти. На основу виђеног стања, закључено је да постоји потреба за оснивањем институције која би развијала и побољшавала квалитет образовања у научно-истраживачким областима социјалног рада и социјалне политике, као и у области специјалне едукације и рехабилитације.

Висока школа социјалног рада је и један од оснивача Фондације „Споменица солидарности“, а која је наследница Фондације „Солидарност Србије“.
Захваљујући овој сарадњи, Фондација ,,Споменица солидарности“ од оснивања Високе школе социјалног рада 2017.године, стипендира студенте који потичу из социјално-материјално угрожених породица или имају здравствене проблеме. Број стипендиста, рачунајући од школске 2017/2018, закључно са текућом школском 2020/2021 је 258, чиме наша Фондација даје огроман допринос образовању, нарочито у професијама које су будућност у Србији и Региону.

Наши пројекти

Погледајте неке од наших пројеката