Услуга помоћ у кући

Фондација “Споменица солидарности” је Решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број:022-02-00257/2016-19 од 01.06.2016. године добила лиценцу за пружање услуга помоћ у кући одраслим и старијим лицима, прописану чланом 178. став 1) и 3) Закона о социјалној заштити.

Поделите овај пројекат са другима!