Акције у 2014. години

ЈАНУАР - Посета Геронтолошком центру Грабовац у Рисну,10.јануар, донација